Мисија / Визија / Стратегија

 


Мисија

 

Производите на Ангротекс да бидат дел од секојдевието на потрошувачите од сите генерации.


Визија

 

Компанија која расте заедно со своите потрошувачи.


Стратегија

 

Стратегијата на компанијата е да постигне одржлив раст преку диференцијација со сопствен бренд кој ќе обезбеди оптимална вредност за потрошувачите преку посебен однос цена/квалитет.