Ангротекс ДОО

25 години постоење. 200 вработени.

Мисија

Производите на Ангротекс да бидат дел од секојдевието на потрошувачите од сите генерации.

Визија

Компанија која расте заедно со своите потрошувачи.

Стратегија

Стратегијата на компанијата е да постигне одржлив раст преку диференцијација со сопствен бренд кој ќе обезбеди оптимална вредност за потрошувачите преку посебен однос цена/квалитет.

Седиште

телефон: 032 394 494
e-mail: angro@t.mk

elva – Ramstore Mall

телефон: 02 3 296 881
e-mail: elva.ramstore@angroteks.com.mk