Ангротекс Доо

25 години постоење. 200 вработени.

Посетете не!

Ангротекс Доо е трговско друштво за производство, внатрешен и надворешен промет. Неговата основна дејност е производство и трговија на големо и мало со текстил и текстилни производи.

Гледано низ историјатот, друштвото датира од 1969 година и до денес има поминато повеќе статусни промени.

Ангротекс е трговско друштво во приватна сопственост, со околу 200 вработени.

Вработени

Вида Николова

Управител

Управителска улога на друштвото ѝ е доверена на г-ѓа Вида Николова, дипломиран економист.